14.1.2019
LIBE_AM(2019)632852
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
20 - 57
Návrh zprávy
Dennis de Jong
(PE625.589v02-00)
Zřízení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) na období let 2021 až 2027
Návrh nařízení
(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 215kWORD 75k
Právní upozornění