14.1.2019
LIBE_AM(2019)632852
MÓDOSÍTÁS:
20 - 57
Jelentéstervezet
Dennis de Jong
(PE625.589v02-00)
az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen:
PDF 214kWORD 75k
Jogi nyilatkozat