14.1.2019
LIBE_AM(2019)632852
AMENDEMENTEN
20 - 57
Ontwerpverslag
Dennis de Jong
(PE625.589v02-00)
Vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het "programma Pericles IV")
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 214kWORD 75k
Juridische mededeling