14.1.2019
LIBE_AM(2019)632852
POPRAWKI
20 - 57
Projekt sprawozdania
Dennis de Jong
(PE625.589v02-00)
Ustanowienie programu wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 223kWORD 75k
Informacja prawna