14.1.2019
LIBE_AM(2019)632852
AMENDAMENTELE
20 - 57
Proiect de raport
Dennis de Jong
(PE625.589v02-00)
Instituirea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”)
Propunere de regulament
(COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 205kWORD 86k
Notă juridică