14.1.2019
LIBE_AM(2019)632852
ÄNDRINGSFÖRSLAG
20 - 57
Förslag till betänkande
Dennis de Jong
(PE625.589v02-00)
Inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet)
Förslag till förordning
(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 211kWORD 74k
Rättsligt meddelande