16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 12
Проект на доклад
Клод Морайс
(PE632.052v01-00)
за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Предложение за регламент
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 191kWORD 70k
Правна информация