16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 12
Návrh zprávy
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)
seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Návrh nařízení
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 187kWORD 69k
Právní upozornění