16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 12
Σχέδιο έκθεσης
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)
περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Πρόταση κανονισμού
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 186kWORD 70k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου