16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
MUUDATUSETTEPANEKUD
1-12
Raporti projekt
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)
Kolmandate riikide, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja nende kolmandate riikide, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, loetelu seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 184kWORD 71k
Õigusalane teave