16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
TARKISTUKSET
1 - 12
Mietintöluonnos
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)
Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 177kWORD 68k
Oikeudellinen huomautus