16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
AMANDMANI
1 - 12
Nacrt izvješća
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)
Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 182kWORD 68k
Pravna napomena