16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
MÓDOSÍTÁS:
1 - 12
Jelentéstervezet
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)
a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen:
PDF 184kWORD 69k
Jogi nyilatkozat