16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
PAKEITIMAI
1 - 12
Pranešimo projektas
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)
Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašai atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 179kWORD 69k
Teisinis pranešimas