16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
EMENDI
1 - 12
Abbozz ta' rapport
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)
li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Proposta għal regolament
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 198kWORD 69k
Avviż legali