16.1.2019
LIBE_AM(2019)632961
POPRAWKI
1 - 12
Projekt sprawozdania
Claude Moraes
(PE632.052v01-00)
Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 179kWORD 80k
Informacja prawna