11.2.2019
LIBE_AM(2019)634774
AMENDAMENTELE
378 - 654
Proiect de raport
Judith Sargentini
(PE632.950v01-00)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)
Propunere de directivă
(COM(2018)634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 553kWORD 248k
Notă juridică