25.2.2019
LIBE_AM(2019)636146
ИЗМЕНЕНИЯ
36 - 178
Проект на доклад
Даниел Далтон
(PE633.042v01-00)
Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
Предложение за регламент
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 653kWORD 188k
Правна информация