25.2.2019
LIBE_AM(2019)636146
MUUDATUSETTEPANEKUD
36-178
Raporti projekt
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 507kWORD 142k
Õigusalane teave