25.2.2019
LIBE_AM(2019)636146
AMANDMANI
36 - 178
Nacrt izvješća
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 612kWORD 146k
Pravna napomena