25.2.2019
LIBE_AM(2019)636146
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
36 - 178
Návrh správy
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online
Návrh nariadenia
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 563kWORD 141k
Právne oznámenie