25.2.2019
LIBE_AM(2019)636146
ÄNDRINGSFÖRSLAG
36 - 178
Förslag till betänkande
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
Förslag till förordning
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 469kWORD 142k
Rättsligt meddelande