25.2.2019
LIBE_AM(2019)636147
AMANDMANI
360 - 753
Nacrt izvješća
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 542kWORD 170k
Pravna napomena