25.2.2019
LIBE_AM(2019)636147
GROZĪJUMI Nr.
360 - 753
Ziņojuma projekts
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 594kWORD 173k
Juridisks paziņojums