25.2.2019
LIBE_AM(2019)636147
POPRAWKI
360 - 753
Projekt sprawozdania
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 603kWORD 194k
Informacja prawna