25.2.2019
LIBE_AM(2019)636147
AMENDAMENTELE
360 - 753
Proiect de raport
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
Propunere de regulament
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 582kWORD 169k
Notă juridică