25.2.2019
LIBE_AM(2019)636147
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
360 - 753
Návrh správy
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu
Návrh nariadenia
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 575kWORD 289k
Právne oznámenie