25.2.2019
LIBE_AM(2019)636150
GROZĪJUMI Nr.
179 - 359
Atzinuma projekts
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 427kWORD 130k
Juridisks paziņojums