25.2.2019
LIBE_AM(2019)636150
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
179 - 359
Návrh správy
Daniel Dalton
(PE633.042v01-00)
Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online
Návrh nariadenia
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 421kWORD 135k
Právne oznámenie