22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Таня Файон

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 459kWORD 55k
Правна информация