22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
ARBEJDSDOKUMENT
om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører for udtalelse: Tanja Fajon

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 172kWORD 53k
Juridisk meddelelse