22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
TÖÖDOKUMENT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta
COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Tanja Fajon

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 237kWORD 53k
Õigusalane teave