22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
TYÖASIAKIRJA
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Tanja Fajon

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 235kWORD 53k
Oikeudellinen huomautus