22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
DARBO DOKUMENTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo COM(2017) 0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Tanja Fajon

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 388kWORD 54k
Teisinis pranešimas