22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
DARBA DOKUMENTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Tanja Fajon

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 388kWORD 51k
Juridisks paziņojums