22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
WERKDOCUMENT
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen - COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Tanja Fajon

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 175kWORD 53k
Juridische mededeling