22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Tanja Fajon

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 320kWORD 54k
Informacja prawna