22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
PRACOVNÝ DOKUMENT
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Tanja Fajon

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 467kWORD 53k
Právne oznámenie