22.3.2018
LIBE_DT(2018)619098
ARBETSDOKUMENT
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna COM(2017) 571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Tanja Fajon

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 169kWORD 53k
Rättsligt meddelande