13.2.2019
LIBE_DT(2019)634849
3-ти РАБОТЕН ДОКУМЕНТ (А)
относно предложението за регламент относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси (2018/0108 (COD)) - Изпълнение на удостоверения за европейска заповед за предоставяне (запазване) и ролята на доставчиците на услуги
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Биргит Зипел

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 232kWORD 66k
Правна информация