13.2.2019
LIBE_DT(2019)634849
TREČIASIS DARBO DOKUMENTAS
dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių (2018/0108 (COD)). EĮPOS ir EĮSOS vykdymas ir paslaugų teikėjų vaidmuo
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Birgit Sippel

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 207kWORD 62k
Teisinis pranešimas