13.2.2019
LIBE_DT(2019)634849
3. DARBA DOKUMENTS (A)
par priekšlikumu regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās (2018/0108 (COD)) - EPOC(-PR) izpilde un pakalpojumu sniedzēju loma
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Autore: Birgit Sippel

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 217kWORD 62k
Juridisks paziņojums