13.2.2019
LIBE_DT(2019)634849
TREDJE ARBETSDOKUMENTET (A)
om förslaget till förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (2018/0108 (COD)) - genomförande av en europeisk utlämnandeorder eller en europeisk bevarandeorder och tjänsteleverantörernas roll
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Birgit Sippel

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 179kWORD 63k
Rättsligt meddelande