13.2.2019
LIBE_DT(2019)634850
KOLMAS TÖÖDOKUMENT (B)
ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades (2018/0108 (COD)) - Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuste täitmine ja teenuse osutajate roll
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Birgit Sippel

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 166kWORD 57k
Õigusalane teave