PDF 578kWORD 345k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2015)0922_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 22. září 2015, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Středa 23. září 2015, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedy

(včetně potvrzení doporučení koordinátorů v souladu s článkem 205, viz zpráva koordinátorů ze schůze konané dne 7. září 2015)
VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE ČASOVÝ HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

22. září 2015, 9:00–12:30

Společná rozprava o druhém balíčku návrhů týkajících se evropského programu pro migraci

3.              Krizový relokační mechanismus pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           vystoupení Komise

·           výměna názorů

4.              Vytvoření společného seznamu EU bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

AFET

 

 

 

·           vystoupení Komise

·           výměna názorů

5.              Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

BUDG

 

 

 

·           vystoupení Komise

·           výměna názorů s ohledem na mimořádnou schůzi Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konanou dne 22. září odpoledne

6.              SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nynější azylovou krizí

COM(2015)0454

• vystoupení Komise
• výměna názorů

7.              SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ: Řešení uprchlické krize v Evropě: Úloha vnější činnosti EU

JOIN(2015)0040

• prezentace Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost
• výměna názorů

8.              SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ: Akční plán EU v oblasti navracení

COM(2015)0453

• vystoupení Komise
• výměna názorů

Případně

9.              Návrh doporučení Komise na vytvoření „příručky pro navracení osob“, kterou se budou řídit příslušné orgány členských států při provádění úkonů souvisejících s navracením osob
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           vystoupení Komise

·           výměna názorů

Případně

10.              Návrh sdělení Komise „Svěřenecký fond pro Afriku“

LIBE/8/04492

·           vystoupení Komise

·           výměna názorů

11.              Výměna názorů o situaci na vnitřních hranicích v schengenském prostoru

LIBE/8/04494

·           vystoupení Komise

·           výměna názorů

22. září 2015, 15:00–15:50

12.              Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zpráva o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů za rok 2015

COM(2015)0299

• presentace Liny Papamichalopoulou, vedoucí oddělení pro politiky nediskriminace a integrace Romů

22. září 2015, 15:50–16:40

13.              EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost)

LIBE/8/02501

·           výměna názorů s Alexisem Goosdeelem, kandidátem vybraným řídícím výborem EMCDDA na funkci ředitele EMCDDA

22. září 2015, 16:40–17:00

14.              Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Navrhovatel:

Michał Boni (PPE)

 

Příslušný výbor:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           vystoupení Komise

·           výměna názorů

22. září 2015, 17:00–17:10

*** Elektronické hlasování ***

15.              Prováděcí rozhodnutí o podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Zpravodaj:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

ENVI  – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. září 2015, 12:00

16.              Prováděcí rozhodnutí o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Zpravodajka:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

ENVI  – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. září 2015, 12:00

17.              Prováděcí rozhodnutí Rady o podrobení 4-jod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylaminu (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleronu (MDPV) a
2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyklohexanonu (methoxetaminu) kontrolním opatřením

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Zpravodajka:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

ENVI  – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. září 2015, 12:00

18.              Prováděcí rozhodnutí o podrobení 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-aminu (4,4'-DMAR) a 1−cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazinu (MT-45) kontrolním opatřením
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Zpravodaj:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

ENVI  – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. září 2015, 12:00

19.              Opatření navazující na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o elektronickém hromadném sledování občanů EU

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

 

·           přijetí otázek k ústnímu zodpovězení předložených Komisi a Radě

20.              *** Konec elektronického hlasování ***

22. září 2015, 17:10–17:20

Společná rozprava

21.              Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Švédsku

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

 

·           projednání návrhu zprávy

·           stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

22.              Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

 

·           projednání návrhu zprávy

·           stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

23.              Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Polsku

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

 

·           projednání návrhu zprávy

·           stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

22. září 2015, 17:20–17:50

24.              Otázka k písemnému zodpovězení ze dne 27. února 2015, kterou Komisi položily Nathalie Griesbeck a Cecilia Wikström, o situaci nezletilých osob v EU bez doprovodu (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           výměna názorů podle čl. 130 odst. 4 jednacího řádu EP

25.              Otázka k písemnému zodpovězení Komisi ze dne 17. dubna 2015 o křesťanech utopených na cestě do Itálie muslimy, kterou předložila Vicky Maeijer (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           výměna názorů podle čl. 130 odst. 4 jednacího řádu EP

26.              Otázka k písemnému zodpovězení Komisi ze dne 28. dubna 2015 o národních konzultacích v Maďarsku týkajících se přistěhovalectví a terorismu, kterou položili Sophia in 't Veld, Louis Michel a Jean-Marie Cavada (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           výměna názorů podle čl. 130 odst. 4 jednacího řádu EP

22. září 2015, 17:50–18:30

27.              Zprávy jednotlivých zemí pro studii o politice členských států zaměřené na děti se zdravotním postižením

LIBE/8/04367

·           prezentace studie Marty Ballesterosové, hlavní právní a politické poradkyně, a Nathalie Meurensové, právní poradkyně, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Různé

29.              Příští schůze

·           1. října 2015, 9:00–12:30  (Brusel)

23. září 2015, 9:00–18:30

30.              MEZIPARLAMENTNÍ SCHŮZE VÝBORŮ
Evropský parlament - vnitrostátní parlamenty: holistický přístup k migraci

Právní upozornění