PDF 489kWORD 1125k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2015)0922_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 22. rujna 2015., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30

srijeda 23. rujna 2015., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q2)

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjednika

(uključujući prihvaćanje preporuka koordinatora u skladu s člankom 205. Poslovnika, vidi povratne informacije koordinatora sa sastanka od 7. rujna 2015.)
NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENI TIJEKOM SJEDNICE.

22. rujna 2015., 9:00 – 12:30

Zajednička rasprava o drugom paketu prijedloga o Europskom migracijskom programu

3.              Mehanizam premještanja u krizama i mehanizmi za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

Mišljenja:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Izlaganje Komisije

·           Razmjena gledišta

4.              Utvrđivanje zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla za potrebe zajedničkih postupala za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

Mišljenja:

AFET

 

 

 

·           Izlaganje Komisije

·           Razmjena gledišta

5.              Privremene mjere u području međunarodne zaštite u korist Italije, Grčke i Mađarske

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

Mišljenja:

BUDG

 

 

 

·           Izlaganje Komisije

·           Razmjena gledišta s obzirom na izvanredni sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 22. rujna poslijepodne

6.              Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o propisima o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom

COM(2015)0454

  • Izlaganje Komisije
  • Razmjena gledišta

7.              Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Rješavanje izbjegličke krize u Europi: uloga vanjskog djelovanja EU-a

JOIN(2015)0040

  • Izlaganje Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje
  • Razmjena gledišta

8.              Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan EU-a o vraćanju

COM(2015)0453

  • Izlaganje Komisije
  • Razmjena gledišta

Po mogućnosti

9.              Nacrt preporuke Komisije o uspostavi „Priručnika o vraćanju” koji će koristiti nadležna tijela država članica pri obavljanju zadataka povezanih s povratkom
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Izlaganje Komisije

·           Razmjena gledišta

Po mogućnosti

10.              Nacrt komunikacije Komisije "Uzajamni fond za Afriku"

LIBE/8/04492

·           Izlaganje Komisije

·           Razmjena gledišta

11.              Razmjena gledišta o situaciji na unutarnjim granicama unutar schengenskog prostora

LIBE/8/04494

·           Izlaganje Komisije

·           Razmjena gledišta

22. rujna 2015., 15:00 – 15:50

12.              Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Izvješće o provedbi Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma 2015.

COM(2015)0299

  • Izlaganje Line Papamichalopoulou, načelnice odjela za ne-diskriminaciju i politiku integracije Roma

22. rujna 2015., 15:50 – 16:40

13.              EMCDDA (Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama)

LIBE/8/02501

·           Razmjena gledišta s Alexis Goosdeel, kandidatom kojeg je odabrao Upravni odbor EMCDDA za imenovanje na dužnost direktora EMCDDA-a

22. rujna 2015., 16:40 – 17:00

14.              Prema Aktu o jedinstvenom digitalnom tržištu

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Michał Boni (PPE)

 

Nadležni odbor:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Izlaganje Komisije

·           Razmjena gledišta

22. rujna 2015., 17:00 – 17:10

*** Glasovanje (elektroničko glasovanje) ***

15.              Provedbena odluka Vijeća o podvrgavanju 4-metilamfetamina kontrolnim mjerama

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Izvjestitelj:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

Mišljenja:

ENVI  – Odluka: nema mišljenja

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 17. rujna 2015., 12:00

16.              Provedbena odluka o podvrgavanju 5 (2 aminopropil)indola kontrolnim mjerama

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Izvjestiteljica:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

Mišljenja:

ENVI  – Odluka: nema mišljenja

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 17. rujna 2015., 12:00

17.              Provedbena odluka o podvrgavanju tvari 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) i 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) kontrolnim mjerama
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Izvjestiteljica:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

Mišljenja:

ENVI  – Odluka: nema mišljenja

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 17. rujna 2015., 12:00

18.              Provedbena odluka o podvrgavanju tvari 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) i 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45) kontrolnim mjerama
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Izvjestitelj:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

Mišljenja:

ENVI  – Odluka: nema mišljenja

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 17. rujna 2015., 12:00

19.              Naknadne mjere u vezi s Rezolucijom Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

 

·           Usvajanje pitanja za usmeni odgovor, upućenih Komisiji i Vijeću

20.              *** Kraj glasovanja (elektroničko glasovanje) ***

22. rujna 2015., 17:10 – 17:20

Zajednička rasprava

21.              Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Švedskoj

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

·           Određivanje roka za podnošenje amandmana

22.              Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Belgiji

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

·           Određivanje roka za podnošenje amandmana

23.              Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Poljskoj

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Nadležni odbor:

LIBE

 

 

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

·           Određivanje roka za podnošenje amandmana

22. rujna 2015., 17:20 – 17:50

24.              Pitanje za usmeni odgovor o maloljetnicima bez pratnje u EU-u koje su Komisiji 27. veljače 2015. uputile Nathalie Griesbeck i Cecilia Wikström (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Razmjena gledišta u skladu s člankom 130. stavkom 4. Poslovnika EP-a

25.              Pitanje Vicky Maeijer za pisani odgovor upućeno Komisiji od 17. travnja 2015. o kršćanima koje su muslimani utopili na putu u Italiju (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Razmjena gledišta u skladu s člankom 130. stavkom 4. Poslovnika EP-a

26.              Pitanje za pisani odgovor Sophije in 't Veld, Louisa Michela i Jean-Mariea Cavadaa upućeno Komisiji od 28. travnja 2015. o nacionalnom savjetovanju o imigraciji i terorizmu u Mađarskoj (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Razmjena gledišta u skladu s člankom 130. stavkom 4. Poslovnika EP-a

22. rujna 2015., 17:50 – 18:30

27.              Izvješća po državama za studiju politika država članica o djeci s invaliditetom

LIBE/8/04367

·           Predstavljanje studije Marte Ballesteros, glavnog pravnog i političkog savjetnika i Nathalie Meurens, pravne savjetnice, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Razno

29.              Sljedeće sjednice

·           1. listopada 2015., 9:00 – 12:30  (Bruxelles)

23. rujna 2015., 9:00 – 18:30

30.              MEÐUPARLAMENTARNA SJEDNICA ODBORA
Europski Parlament - nacionalni parlamenti: cjeloviti pristup migraciji

Pravna napomena