PDF 428kWORD 346k

 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

 

LIBE(2015)0922_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2015. szeptember 22., kedd, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

2015. szeptember 23., szerda, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q2)

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

(beleértve a koordinátorok ajánlásainak elfogadását az eljárási szabályzat 205. cikke alapján, lásd a koordinátorok 2015. szeptember 7-i ülésről készített visszajelzési feljegyzéseit)
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ IDŐPONTOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS AZ ÜLÉS ALATT VÁLTOZHATNAK!

2015. szeptember 22., 9.00–12.30

Közös vita a migrációra vonatkozó európai menetrendről szóló második javaslatcsomagról

3.              Az áthelyezési válságmechanizmus, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           A Bizottság tájékoztatója

·           Eszmecsere

4.              A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárások alkalmazása céljából a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékének létrehozása

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

AFET

 

 

 

·           A Bizottság tájékoztatója

·           Eszmecsere

5.              A nemzetközi védelem területén Olaszország, Görögország és Magyarország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

BUDG

 

 

 

·           A Bizottság tájékoztatója

·           Eszmecsere a Bel- és Igazságügyi Tanács szeptember 22. délutáni rendkívüli ülése fényében

6.              A Bizottság közleménye az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a jelenlegi menekültügyi válsággal kapcsolatos közbeszerzési szabályokról

COM(2015)0454

• A Bizottság ismertetője
• Eszmecsere

7.              Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az európai menekültügyi válság kezelése: Az EU külső tevékenységének szerepe

JOIN(2015)0040

Az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat ismertetője
 • Eszmecsere

8.              A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A visszatérésre vonatkozó uniós cselekvési terv

COM(2015)0453

• A Bizottság ismertetője
 • Eszmecsere

Lehetőség szerint

9.              Bizottsági ajánlástervezet egy a visszatéréssel kapcsolatos feladatok ellátása során a tagállamok illetékes hatóságai által használható "visszatérési kézikönyv" kialakításáról
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           A Bizottság tájékoztatója

·           Eszmecsere

Lehetőség szerint

10.              A Bizottság "Afrikai Alap" című közleménytervezete

LIBE/8/04492

·           A Bizottság tájékoztatója

·           Eszmecsere

11.              Eszmecsere a schengeni térségen belüli belső határok helyzetéről

LIBE/8/04494

·           A Bizottság tájékoztatója

·           Eszmecsere

2015. szeptember 22., 15.00–15.50

12.              A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Jelentés a 2015-ös nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének végrehajtásáról

COM(2015)0299

• Lina Papamichalopoulou, a megkülönböztetésmentességi és roma integrációs politikák osztálya vezetőjének ismertetője

2015. szeptember 22., 15.50–16.40

13.              EMCDDA (Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja)

LIBE/8/02501

·           Eszmecsere Alexis Goosdeellel, az EMCDDA igazgatótanácsa által az EMCDDA igazgatójának kiválasztott jelölttel

2015. szeptember 22., 16.40–17.00

14.              A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

A vélemény előadója:

Michał Boni (PPE)

 

Illetékes:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           A Bizottság tájékoztatója

·           Eszmecsere

2015. szeptember 22., 17.00–17.10

*** Elektronikus szavazás ***

15.              Végrehajtási határozat a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Előadó:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

ENVI  – Határozat: nincs vélemény

 

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2015. szeptember 17., 12.00

16.              Végrehajtási határozat az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Előadó:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

ENVI  – Határozat: nincs vélemény

 

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2015. szeptember 17., 12.00

17.              Végrehajtási határozat a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Előadó:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

ENVI  – Határozat: nincs vélemény

 

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2015. szeptember 17., 12.00

18.              Végrehajtási határozat a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) és az 1 ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Előadó:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

ENVI  – Határozat: nincs vélemény

 

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2015. szeptember 17., 12.00

19.              Az Európai Parlament uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyelésével foglalkozó, 2014. március 12-i állásfoglalásának nyomon követése

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Illetékes:

LIBE

 

 

 

·           A Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdések elfogadása

20.              *** Elektronikus szavazás vége ***

2015. szeptember 22., 17.10–17.20

Közös vita

21.              A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Illetékes:

LIBE

 

 

 

·           Jelentéstervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határidejéről szóló döntés

22.              A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Belgiummal való automatizált adatcsere

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Illetékes:

LIBE

 

 

 

·           Jelentéstervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határidejéről szóló döntés

23.              A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Illetékes:

LIBE

 

 

 

·           Jelentéstervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határidejéről szóló döntés

2015. szeptember 22., 17.20–17.50

24.              Nathalie Griesbeck és Cecilia Wikström által 2015. február 27-én a Bizottsághoz intézett, írásbeli választ igénylő kérdés a kísérő nélküli kiskorúakról (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Eszmecsere az eljárási szabályzat 130. cikkének (4) bekezdése értelmében

25.              Vicky Maeijer által a Bizottsághoz 2015. április 17-én intézett írásbeli választ igénylő kérdés egy Olaszország felé tartó hajóról muzulmánok által a vízbe dobott és ott megfulladt keresztényekről (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Eszmecsere az eljárási szabályzat 130. cikkének (4) bekezdése értelmében

26.              Sophia in 't Veld, Louis Michel és Jean-Marie Cavada által a Bizottsághoz 2015. április 28-án intézett írásbeli választ igénylő kérdés a bevándorlással és a terrorizmussal kapcsolatban Magyarországon folytatott nemzeti konzultációról (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Eszmecsere az eljárási szabályzat 130. cikkének (4) bekezdése értelmében

2015. szeptember 22., 17.50–18.30

27.              A fogyatékossággal élő gyermekekkel foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmánnyal kapcsolatos országjelentések

LIBE/8/04367

·           Marta Ballesteros, jogi és politikai főtanácsadó és Nathalie Meurens jogi tanácsadó (Milieu Ltd., Milieu Law & Policy Consulting) tanulmányának ismertetése

28.              Egyéb kérdések

29.              Következő ülés(ek)

·           2015. október 1., 9.00–12.30  (Brüsszel)

2015. szeptember 23., 9.00–18.30

30.              PARLAMENTKÖZI BIZOTTSÁGI ÜLÉS
Európai Parlament - nemzeti parlamentek: A migráció holisztikus megközelítése

Jogi nyilatkozat