PDF 640kWORD 344k

 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

 

LIBE(2015)0922_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 22 ta' Settembru 2015, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30

L-Erbgħa 23 ta' Settembru 2015, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

(inkluża l-approvazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Koordinaturi skont l-Artikolu 205 tar-Regoli ta' Proċedura, ara n-nota ta' feedback tal-Koordinaturi tal-laqgħa tas-7 ta' Settembru 2015)
IL-ĦINIJIET SKEDATI HUMA BISS INDIKATTIVI U JISTGĦU JINBIDLU MATUL IL-LAQGĦA.

It-22 ta' Settembru 2015, 9.00 – 12.30

Dibattitu konġunt dwar it-tieni pakkett ta' proposti dwar l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni

3.              Mekkaniżmu ta' rilokazzjoni f'każ ta' kriżi u mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Responsabbli:

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

·           Skambju ta' fehmiet

4.              L-istabbiliment ta' lista komuni tal-UE ta' pajjiżi ta' oriġini bla periklu għall-finijiet ta' proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Responsabbli:

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

AFET

 

 

 

·           Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

·           Skambju ta' fehmiet

5.              Miżuri provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja, il-Greċja u l-Ungerija

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Responsabbli:

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

BUDG

 

 

 

·           Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

·           Skambu ta' fehmiet fid-dawl tal-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni straordinarju fit-22 ta' Settembru waranofsinhar

6.              Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-regoli dwar l-akkwist pubbliku b'rabta mal-kriżi attwali tal-ażil

COM(2015)0454

• Preżentazzjoni mill-Kummissjoni
• Skambju ta’ fehmiet

7.              Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill - L-indirizzar tal-Kriżi tar-Refuġjati fl-Ewropa: Ir-Rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE

JOIN(2015)0040

• Preżentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna tal-Unjoni Ewropea
• Skambju ta’ fehmiet

8.              Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill - Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar ir-ritorn

COM(2015)0453

• Preżentazzjoni mill-Kummissjoni
• Skambju ta’ fehmiet

Possibilment

9.              Abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi “Manwal dwar ir-Ritorn” li għandu jintuża mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri waqt li jwettqu kompiti relatati mar-ritorn
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

·           Skambju ta' fehmiet

Possibilment

10.              Abbozz ta' Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Fond Fiduċjarju għall-Afrika"

LIBE/8/04492

·           Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

·           Skambju ta' fehmiet

11.              Skambju ta' fehmiet dwar is-sitwazzjoni fil-fruntieri interni fiż-żona Schengen

LIBE/8/04494

·           Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

·           Skambju ta' fehmiet

It-22 ta' Settembru 2015, 15.00 – 15.50

12.              Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom tal-2015

COM(2015)0299

• Preżentazzjoni minn Lina Papamichalopoulou, Kap tal-Unità għall-politiki ta' nondiskriminazzjoni u integrazzjoni tar-Rom

It-22 ta' Settembru 2015, 15.50 – 16.40

13.              EMCDDA (Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga)

LIBE/8/02501

·           Skambju ta' fehmiet ma' Alexis Goosdeel, kandidat magħżul mill-Bord ta' Tmexxija tal-EMCDDA għall-ħatra ta' Direttur tal-EMCDDA

It-22 ta' Settembru 2015, 16.40 – 17.00

14.              Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Rapporteur għal opinjoni:

Michał Boni (PPE)

 

Responsabbli:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

·           Skambju ta' fehmiet

It-22 ta' Settembru 2015, 17.00 – 17.10

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

15.              Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li tissottoponi l-4-metilamfetammina għal miżuri ta’ kontroll

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Rapporteur:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Responsabbli:

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

ENVI  – Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-17 ta' Settembru 2015, 12.00

16.              Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi l-5-(2-amminopropil)indol għal miżuri ta' kontroll

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Rapporteur:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Responsabbli:

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

ENVI  – Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-17 ta' Settembru 2015, 12.00

17.              Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi l-4-iodjo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilamina (25I-NBOMe), it-3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)ċikloessil]metil]benzamida (AH-7921), it-3,4-metilenediossipirovaleron (MDPV) u t-2-(3-metossifenil)-2-(etilamino)ċikloessanon (metossetamina) għal miżuri ta' kontroll
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Rapporteur:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Responsabbli:

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

ENVI  – Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-17 ta' Settembru 2015, 12.00

18.              Deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi l-4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossażol-2-ammina) (4,4'-DMAR) u l-1-ċikloesil-4-(1,2-difeniletil) piperażina (MT-45) għal miżuri ta’ kontroll
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Rapporteur:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Responsabbli:

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

ENVI  – Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-17 ta' Settembru 2015, 12.00

19.              Segwitu għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljaza tal-massa elettronika ta' ċittadini tal-UE

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Responsabbli:

LIBE

 

 

 

·           Adozzjoni tal-mistoqsijiet li jitolbu tweġiba orali lill-Kummissjoni u lill-Kunsill

20.              ***Għeluq tal-votazzjoni elettronika***

It-22 ta' Settembru 2015, 17.10 – 17.20

Diskussjoni konġunta

21.              Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fl-Iżvezja

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Responsabbli:

LIBE

 

 

 

·           Eżami tal-abbozz ta' rapport

·           Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

22.              Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Belġju

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Responsabbli:

LIBE

 

 

 

·           Eżami tal-abbozz ta' rapport

·           Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

23.              Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Polonja

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Responsabbli:

LIBE

 

 

 

·           Eżami tal-abbozz ta' rapport

·           Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

It-22 ta' Settembru 2015, 17.20 – 17.50

24.              Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub lill-Kummissjoni tas-27 ta' Frar 2015 dwar il-minorenni mhux akkumpanjati fl-UE, imressqa minn Nathalie Griesbeck u Cecilia Wikström (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Skambju ta' fehmiet skont l-Artikolu 130(4) tar-Regoli ta' Proċedura tal-PE

25.              Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub lill-Kummissjoni tas-17 ta' April 2015, imressqa minn Vicky Maeijer, dwar l-Insara li ġew mgħarrqa mill-Musulmani fit-triq lejn l-Italja (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Skambju ta' fehmiet skont l-Artikolu 130(4) tar-Regoli ta' Proċedura tal-PE

26.              Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub lill-Kummissjoni tat-28 ta' April 2015, imressqa minn Sophia in 't Veld, Louis Michel u Jean-Marie Cavada dwar Konsultazzjoni nazzjonali dwar l-immigrazzjoni u t-terroriżmu fl-Ungerija (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Skambju ta' fehmiet skont l-Artikolu 130(4) tar-Regoli ta' Proċedura tal-PE

It-22 ta' Settembru 2015, 17.50 – 18.30

27.              Rapporti tal-Pajjiżi għall-Istudju dwar il-Politiki tal-Istati Membri għat-Tfal b'Diżabilità

LIBE/8/04367

·           Preżentazzjoni ta' studju minn Marta Ballesteros, Konsulent Legali u Politiku Prinċipali u Nathalie Meurens, Konsulent Legali, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Kwistjonijiet varji

29.              Laqgħat li jmiss

·           l-1 ta' Ottubru 2015, 9.00 – 12.30  (Brussell)

It-23 ta' Settembru 2015, 9.00 – 18.30

30.              LAQGĦA INTERPARLAMENTARI TAL-KUMITATI
Parlament Ewropew - Parlamenti Nazzjonali: Approċċ olistiku għall-migrazzjoni

Avviż legali