PDF 192kWORD 323k

 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

 

LIBE(2018)0124_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2018. január 24., szerda, 9.00–12.30 és 14.00–18.00

2018. január 25., csütörtök, 9.00–12.30 és 14.00–16.00

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q2)

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ IDŐPONTOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS AZ ÜLÉS SORÁN VÁLTOZHATNAK.

3.              A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

·           2017. november 6.              PV – PE613.404v01-00

·           2016. december 8.              PV – PE602.811v01-00

2018. január 24., 9.00–17.40

4.              Parlamentközi bizottsági ülés „Az európai migrációs stratégia: mi a helyzet a jogi lehetőségekkel és az integrációval?” címmel
(lásd a külön programtervezetet – PE613.543v03-00)

2018. január 25., 9.00–10.00

Közös vita a pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó korábbi vizsgálóbizottság (PANA) tagjai részvételével

5.              LIBE - PANA eseti küldöttség indítása Máltára, 2017. november 30 - december 1.

LIBE/8/12006

 

 

 

CR – PE616.597v01-00

 

·           Küldöttségi jelentéstervezet ismertetése

·           Eszmecsere Silvio Camillerivel, a Máltai Legfelsőbb Bíróság elnökével (megerősítendő)

2018. január 25., 10.00–10.45

6.              Az uniós bel- és igazságügyi (IB) ügynökségek hálózatának jelentése a 2017. évi tevékenységekről és a 2018. évi együttműködési prioritásokról

LIBE/8/12070

·           Alexis Goosdeel, a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) igazgatójának és Virginija Langbakk, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) igazgatójának ismertetője

2018. január 25., 10.45–11.00

7.              A harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei

LIBE/8/06819

***I              2016/0176(COD)              COM(2016)0378 – C8-0213/2016

 

Előadó:

Claude Moraes (S&D)

 

Illetékes:

LIBE*

 

 

Vélemény:

EMPL*  –

Jean Lambert (Verts/ALE)

AD – PE597.413v02-00
AM – PE599.545v01-00
AM – PE603.028v01-00

 

JURI  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

·           Jelentés a bizottság számára az intézményközi tárgyalásokról

8.              Az uniós áttelepítési keret

LIBE/8/07284

***I              2016/0225(COD)              COM(2016)0468 – C8-0325/2016

 

Előadó:

Malin Björk (GUE/NGL)

RR – PE601.257v02-00

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

AFET  –

Laima Liucija Andrikienė (PPE)

AD – PE601.073v02-00
AM – PE602.773v01-00

 

DEVE  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

BUDG  –

Gérard Deprez (ALDE)

AD – PE601.018v02-00
AM – PE602.760v01-00

 

EMPL  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

·           Jelentés a bizottság számára az intézményközi tárgyalásokról

2018. január 25., 11.00–12.30

*** Elektronikus szavazás ***

9.              A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere

LIBE/8/11680

*              2017/0821(CNS)              13308/2017 – C8-0419/2017

 

Előadó:

Ignazio Corrao (EFDD)

PR – PE616.632v01-00

Illetékes:

LIBE

 

 

 

·           Megvitatás és elfogadás
Határozat az eljárási szabályzat 50. cikke alapján (egyszerűsített eljárás)

10.              Központi rendszer létrehozása harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert kiegészítő és támogató információk birtokában lévő tagállamok azonosítása céljából

LIBE/8/10389

***I              2017/0144(COD)              COM(2017)0344 – C8-0217/2017

 

Előadó:

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE612.310v01-00
AM – PE615.287v01-00

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

BUDG  –

Bernd Kölmel (ECR)

AD – PE612.106v03-00
AM – PE612.148v01-00

 

CONT

 

 

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           Szavazás az intézményközi tárgyalásokon való részvételről és a tárgyalócsoport összetételéről

11.              2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban

LIBE/8/10365

              2017/2125(INI)             

 

Előadó:

Frank Engel (PPE)

PR – PE612.015v01-00
AM – PE613.306v02-00
AM – PE613.307v02-00

Illetékes:

LIBE

 

 

Vélemény:

PETI  –

Laurențiu Rebega (ENF)

PA – PE609.302v01-00
AM – PE610.822v01-00

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

12.              Az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája

LIBE/8/09932

              2017/2067(INI)              COM(2016)0766

 

A vélemény előadója:

Maria Grapini (S&D)

PA – PE612.195v01-00
AM – PE615.192v01-00

Illetékes:

TRAN  –

István Ujhelyi (S&D)

PR – PE610.712v01-00
AM – PE613.546v01-00

 

·           Véleménytervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

2018. január 25., 14.00–14.20

13.              2016. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem

LIBE/8/11654

              2017/2216(INI)             

 

A vélemény előadója:

Barbara Kudrycka (PPE)

PA – PE615.289v01-00

Illetékes:

CONT  –

Gilles Pargneaux (S&D)

PR – PE612.146v01-00
AM – PE616.654v01-00

 

·           Véleménytervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. február 1., 18.00

2018. január 25., 14.20–15.00

14.              Közös vita az Európai Parlament Maghreb-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségével (DMAG)
Az EKSZ és az UNHCR tájékoztatója a Külügyek Tanácsa Líbiával kapcsolatos, 2018. február 22-i vitájáról
 

2018. január 25., 15.00–15.30

15.              USA Microsoft-ügy (Amerikai Egyesült Államok kontra Microsoft Corporation) – Az európai parlamenti képviselők által az USA Legfelső Bíróságához benyújtott amicus curiae beadvány

LIBE/8/12071

·           Jan-Philipp Albrecht (a LIBE bizottság alelnöke és az általános adatvédelmi rendelet korábbi előadója) ismertetője

2018. január 25., 15.30–16.00

16.              Rendelet az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA), az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról („kiberbiztonsági jogszabály”)

LIBE/8/11044

***I              2017/0225(COD)              COM(2017)0477 – C8-0310/2017

 

A vélemény előadója:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

PA – PE615.394v02-00

Illetékes:

ITRE*  –

Angelika Niebler (PPE)

 

 

·           Véleménytervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. február 1., 18.00

17.              Egyéb kérdések

18.              Következő ülés(ek)

·           2018. január 29., 15.00–18.30 (Brüsszel)

·           2018. február 1., 9.00–12.30 és 14.00–17.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.Jogi nyilatkozat