PDF 181kWORD 317k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2018)0906_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 6. září 2018, 9:00–12:30 a 14:30–16:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedy

3.              Schválení zápisů ze schůzí:

·           3.–4. května 2017              PV – PE604.529v01-00

·           25. září 2017              PV – PE610.812v01-00

·           11.–12. října 2017              PV – PE612.181v01-00

·           1. února 2018              PV – PE619.197v01-00

·           11. června 2018              PV – PE623.931v01-00

·           2. července 2018              PV – PE625.519v01-00

6. září 2018, 9:00–9:30

Společná rozprava s Výborem pro rozpočtovou kontrolu (CONT)

4.              Zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

LIBE/8/14496

·           Výměna názorů s Alexandrou Jour-Schroederovou, ředitelkou v GŘ JUST, a Margarete Hoffmanovou, ředitelkou OLAF

6. září 2018, 9:30–10:10

Společná rozprava

5.              Zřízení Azylového a migračního fondu

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Zpravodajka:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Zřízení nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz jako součásti Fondu pro integrovanou správu hranic

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Zpravodajka:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Zpravodaj:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Prezentace, kterou přednese Francisco Gaztelu-Mezquriz, vedoucí oddělení v GŘ-HOME, Evropská komise

6. září 2018, 10:10–11:00

8.              strukturovaný dialog s komisařem pro bezpečnostní unii Julianem Kingem

LIBE/8/08142

6. září 2018, 11:00–11:30

9.              Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Zpravodaj:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

·           projednání návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. října 2018, 12:00

6. září 2018, 11:30–12:30

Společná rozprava

10.              Harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Zpravodajka:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

11.              Evropský příkaz ke zpřístupnění a k obstavení účtů u elektronických důkazů v trestních věcech

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Zpravodajka:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           Prezentace, kterou přednese Tania Schroeterová, vedoucí úseku v GŘ JUST, Evropská komise

6. září 2018, 14:30–15:00

12.              Technologie blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Zpravodajka:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           projednání návrhu stanoviska (článek 54)

6. září 2018, 15:00–15:45

13.              Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) „Mezinárodní přehled migrace 2018“

LIBE/8/14498

·           Prezentace, kterou přednese Jean-Christophe Dumont, vedoucí oddělení pro mezinárodní migraci (IMD) ředitelství pro zaměstnanost, práci a sociální věci OECD

6. září 2018, 15:45–16:30

14.              Zpráva Evropského účetního dvora (EÚD) ze dne 29. května 2018 „Boj proti radikalizaci vedoucí k terorismu: Komise zohlednila potřeby členských států, avšak v koordinaci a hodnocení se vyskytovaly nedostatky“

LIBE/8/14497

·           Prezentace, kterou přednese Jan Gregor, člen Výboru pro kontrolu kvality auditu

15.              Různé

16.              Příští schůze

·           10. září 2018, 19:30–22:00 (Štrasburk)

Poslední aktualizace: 6. září 2018Právní upozornění